Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Cerkev \ Cerkev v Evropi

Italija: Matteo Calabresi o ekonomski podpori Cerkvi

14. maja je potekal 28. narodni dan o ozaveščanju o namembi 0,8 % dohodnine za katoliško Cerkev v Italiji (»otto per mille«) - ANSA

15/05/2017 11:41

ITALIJA (ponedeljek, 15. maj 2017, RV) – Dan, posvečen seznanjanju z dobrim, ki je bilo storjeno in ki še mora biti storjeno: to je bil namen 28. narodnega dneva o ozaveščanju o namembi 0,8 % dohodnine za katoliško Cerkev v Italiji (versko kulturni prispevek »otto per mille«). Gre za pobudo Italijanske škofovske konference, ki je potekala po vseh škofijah v državi v nedeljo, 14. maja. Poleg seznanjanja davkoplačevalcev z namembnostjo sredstev je dan letos predstavil tudi posebno možnost podpore župnijskih projektov.

Kot pojasnjuje Matteo Calabresi, odgovorni iz Urada za promocijo ekonomske podpore Cerkvi pri Italijanski škofovski konferenci, tovrstna podpora ni avtomatska, ampak je »izbira, ki mora biti obnovljena vsako leto«. Davčni zavezanci imajo vsakič znova možnost, da potrdijo svoje zaupanje katoliški Cerkvi.

Vzdrževanje duhovnikov, bogoslužne in pastoralne potrebe ter dobrodelnost
Calabresi nadalje poudarja pomen transparentnosti, ki je med temeljnimi vrednotami. Iz tega razloga so pomembni škofijski obračuni, ki so redno objavljeni na spletu, kakor tudi shematski prikaz, s pomočjo katerega je mogoče preveriti, kako so bila sredstva uporabljena. Sredstva, zbrana s prispevki iz dohodnine, mora Italijanska škofovska konferenca uporabiti v skladu s tremi nameni, določenimi z zakonom. To so vzdrževanje duhovnikov, bogoslužne in pastoralne potrebe prebivalstva ter dobrodelnost, bodisi v Italiji ali državah v razvoju.

Župnije – kraj prvega stika z osebami v stiski
Glede vloge župnij v okviru teh določil Calabresi pravi, da so le-te, skupaj z župnijskimi Karitas, pomenljive kot kraj prvega stika z osebami v stiski. Sredstva so seveda naslovljena na škofijo, ki pa pozna potrebe najšibkejših na celotnem svojem ozemlju.

V povezavi s tem je bil predstavljen natečaj, poimenovan Vsi za vse. Župnije so bile povabljene zasnovati projekte, usmerjene v razvoj župnijskih skupnosti. Predloženi so bili lahko le družbeno koristni, trajnostni ter podrobno zasnovani projekti, tudi z ekonomskega vidika, in opremljeni s projektnim načrtom. Natečaj predvideva deset nagrad v znesku od tisoč do petnajst tisoč evrov. Med zmagovalnimi projekti Calabresi navaja primer ene izmed rimskih župnij, ki je zasnovala tečaj tehnično-strokovne formacije za mlade, ki so opustili študij in ne najdejo dela. Tečaj jim je ponudil formacijo na področjih konkretnih del, kot so na primer električar, zidar ali hidravlik. Tovrstna formacija jim namreč lahko omogoči pridružitev zadrugam in s tem službo ter možnost dohodka.

15/05/2017 11:41