Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Duhovne misli \ Misli cerkvenih očetov

Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. za 29. nedeljo med letom

Cesarjev kovanec je zlat, Božji pa je narejen iz človeštva. Cesar je viden na svojem denarju, Bog pa v človeških bitjih. - RV

21/10/2017 09:30

Iz 45,1.4-6
Tako govori GOSPOD svojemu maziljencu,
Kiru, ki sem ga prijel za desnico,
da pred njim porazim narode
in odpašem ledja kraljem,
da pred njim odprem duri
in nobena vrata ne ostanejo zaprta.
Zaradi svojega služabnika Jakoba
in svojega izvoljenca Izraela
sem te poklical po tvojem imenu
in te odlikoval, ne da bi me bil poznal.
Jaz sem Gospod in drug nobeden,
razen mene ni Boga.
Opasal sem te, ne da bi me bil poznal.
da spoznajo od sončnega vzhoda in od njegovega zahoda,
da ni nobenega razen mene.
Jaz sem Gospod in drug nobeden.

1Tes 1,1-5
Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost vam in mir. Zmeraj se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo. Saj veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro.

Mt 22,15-21
Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali se sme dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me skušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«

Razlaga cerkvenih očetov
Ta evangeljski odlomek podrobno razlaga Neznani pisec: »Farizeji so se umaknili, da bi se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi med njihovimi pogovori z njim. Vsakič ko se skuša zavirati prehod vodnega toka, ta pod pritiskom popusti in voda si utre novo pot. Isto se je zgodilo z zlobnimi načrti teh ljudi. Ko so videli pot zaprto, so preprosto poiskali novo pot do njega. Cesarjev kovanec je zlat, Božji pa je narejen iz človeštva. Cesar je viden na svojem denarju, Bog pa v človeških bitjih. Zato, daj cesarju tvoje materialno bogastvo, ohrani pa za Boga nedolžnost tvoje vesti, v kateri je Bog vedno navzoč in viden.« Sever Antiohijski k temu dodaja: »S prilizovanjem skuša strast hinavstva prikriti sovraštvo, saj plačevanje davka cesarju ne preprečuje nikomur, da bi služil Bogu.

Misli Benedikta XVI.
Brez Kristusa, Besede in Kruha življenja, ne moremo storiti ničesar. Kot je bilo prebrano v prvem berilu iz preroka Izaije, je Bog eden in edini. Tudi vsi mogočni vladarji so del nekega višjega načrta. Ta Božja beseda nam pomaga razumeti teološki smisel zgodovine. Vse poteka pod vrhovno oblastjo Boga in nobena zemeljska oblast se ne more postaviti na njegovo mesto. Teologija zgodovine je pomemben in bistven vidik nove evangelizacije, kajti ljudje današnjega časa morajo po nesrečnem obdobju totalitarnih režimov v 20. stoletju ponovno odkriti celosten pogled na svet in čas, pogled, ki bo zares svoboden in miroljuben.

Apostol Pavel na začetku prvega pisma Tesaloničanom poda nekaj pomembnih napotkov: evangelizirati ni mogoče na osamljen način; evangelizacija mora biti tesno povezana z molitvijo, ki ima svoje mesto pred, med in po oznanjevanju; ter ozaveščanje resnice, da je Gospod sam tisti, ki se s svojo Besedo in Duhom dotika src ter kliče k veri in v občestvo Cerkve. Da bi bila evangelizacija učinkovita, potrebuje moč Duha, ki poživlja oznanilo in v tistem, ki ga prinaša, vzbuja 'popolno zanesljivost', o kateri govori apostol. Ta zanesljivost (pleroforìa) ni mišljena s psihološkega vidika, ampak izraža polnost, zvestobo in popolnost Kristusovega oznanila.

Jezusov odgovor o davku cesarju je presenetljivo realističen. Davek cesarju je potrebno plačati, ker je podoba na novcu njegova. Toda vsak človek v sebi nosi neko drugo podobo, ki je Božja, in zato je vsakdo Bogu, in le Bogu, dolžnik za svoje lastno bivanje. Jezusov odgovor je tako antropološko zelo bogat in ga ni mogoče omejiti zgolj na politično raven. Poslanstvo Cerkve je tako kot Kristusovo najprej govoriti o Bogu, spominjati na njegovo oblast in opozarjati, še posebej kristjane, ki so izgubili lastno identiteto, na Božjo pravico do tistega, kar mu pripada, to je, do našega življenja.

21/10/2017 09:30