Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Homilije v Domu sv. Marte

Papeževa jutranja homilija: Pohujšanja ranijo srce in ubijejo upanje

»Nedoslednost kristjanov je najenostavnejše orožje, ki ga ima hudič, da z njim oslabi Božje ljudstvo in ga oddalji od Gospoda. Reči eno in storiti drugo.«

13/11/2017 11:57

VATIKAN (ponedeljek, 13. november 2017, RV) – Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo v kapeli Doma sv. Marte govoril o pohujšanju. Izhajal je iz odlomka iz Lukovega evangelija (glej Lk 17,1-6), ki se je bral med bogoslužjem, in opozoril na pohujšanja, ki ranijo srce in ubijejo upanje.

Pohujšanje rani in lahko tudi ubije
Neizogibno je, da pridejo pohujšanja. A kot pravi Jezus v evangeliju, gorjé temu, po komer pridejo. Zato posvari svoje učence: 'Pazite nase!' »Torej, pazite, da ne boste pohujševali,« je dejal papež. »Pohujšanje je slabo, ker rani; rani ranljivost Božjega ljudstva in rani šibkost Božjega ljudstva. In mnogo teh ran ostane za vse življenje. In ne le, da rani, pohujšanje je zmožno tudi ubiti: ubiti upanje, ubiti iluzije, ubiti družine, ubiti mnogo src …«

Nedoslednost kristjanov – orožje, v rokah hudiča
Kot je poudaril papež Frančišek, »Pazite nase!« je opomin, ki velja za vse, predvsem za tistega, ki si pravi kristjan, a živi kot pogan. To je pohujšanje Božjega ljudstva. »Koliko kristjanov s svojim zgledom oddaljuje ljudi … s svojo nedoslednostjo. Nedoslednost kristjanov je najenostavnejše orožje, ki ga ima hudič, da z njim oslabi Božje ljudstvo in ga oddalji od Gospoda. Reči eno in storiti drugo.«

Sem dosleden?
To je nedoslednost, ki povzroča pohujšanje. Po papeževih besedah se moramo vprašati: Kako je z mojo življenjsko doslednostjo? Z doslednostjo evangeliju, z doslednostjo Gospodu. Frančišek je kot konkreten primer navedel krščanske podjetnike, ki pa ne plačujejo pravično in se poslužujejo ljudi, da bi obogatili sami sebe; ali pa primer pastirjev Cerkve, ki ne skrbijo za ovce, ampak jih oddaljujejo.

Ne moremo služiti dvema gospodarjema
»Jezus nam pravi, da ne moremo služiti dvema gospodarjema, Bogu in denarju,« je pojasnil sveti oče. »In kadar je pastir navezan na denar, pohujšuje. Ljudje se pohujšujejo: 'Pastir, navezan na denar.' Vsak pastir se mora vprašati: 'Kakšno je moje prijateljstvo z denarjem?' Je pastir, ki hoče iti višje in ga nečimrnost vodi v povzpetništvo, namesto da bi bil krotak in ponižen, kajti krotkost in ponižnost spodbujata bližino ljudstvu. Ali je pastir, ki se ima za gospoda in vsem zapoveduje, je nadut, in ni pastir, ki je služabnik Božjega ljudstva.«

Ali pohujšujem?
Papež Frančišek je homilijo sklenil s povabilom, naj si danes izprašamo vest ravno o tem: ali pohujšujem ali ne in kako. »Tako lahko odgovorimo Gospodu in se mu še bolj približamo,« je še dodal.

13/11/2017 11:57