Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Srečanja in dogodki

Papež predstavnikom Mednarodne konfederacije Apostolska zveza klera o občestveni duhovnosti

Papež med avdienco

16/11/2017 16:32

VATIKAN (četrtek, 16. november 2017, RV) – »"Glejte, kako je dobro in prijetno, če bratje bivajo skupaj!"« (Ps 133,1) Resnično je veselje srečati se in občutiti bratstvo, ki se rojeva med nami, ki smo poklicani v službo evangeliju po zgledu Kristusa, dobrega pastirja.« S temi besedami je papež Frančišek danes pozdravil predstavnike Mednarodne konfederacije Apostolska zveza klera, ki so v teh dneh zbrani v Rimu na svojem rednem srečanju. Na njem razmišljajo o služenju, ki je usmerjeno »v, za škofijsko skupnost ter z njo.«

Škofijska duhovnost – občestvena duhovnost na način trinitarične duhovnosti
»V skladu z nadaljevanjem preteklih srečanj se nameravate osredotočiti na vlogo pastirjev v delni Cerkvi. Pri tem je hermenevtični ključ škofijska duhovnost, ki je občestvena duhovnost na način trinitarične duhovnosti. Msgr. Magrin je prej poudaril to besedo, "škofijskost": to je ključna beseda. Sv. Janez Pavel II. je v Apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja spominjal, da je "velik izziv tisočletja, ki je pred nami," prav to: "iz Cerkve narediti dom in šolo občestvenosti". (št. 43) To v prvi vrsti pomeni "pospeševati občestveno duhovnost," ki naj bi postala "vzgojni princip na vseh tistih krajih, kjer oblikujemo človeka in kristjana". (ibid.) In danes zelo potrebujemo občestvenost – v Cerkvi in v svetu.«

Pogoj za občestveno duhovnost: spreobrnjenje h Kristusu, odprtost Duhu
Sveti oče je poudaril, da postanemo strokovnjaki občestvene duhovnosti predvsem takrat, kadar se spreobrnemo h Kristusu, smo odprti delovanju njegovega Duha in sprejemanju bratov. »Kakor dobro vemo, rodovitnost apostolata ni odvisna samo od dejavnosti in organizacijskih prizadevanj, čeprav so tudi ta potrebna, ampak od Božjega delovanja. Tako danes kot tudi v preteklosti so svetniki najučinkovitejši  oznanjevalci, in vsi krščeni so poklicani k svetosti. To tem bolj zadeva posvečene služabnike. Svetovni dan molitve za svetost klera, ki ga obhajamo vsako leto na praznik Srca Jezusovega, je primerna priložnost za to, da Gospoda prosimo za dar gorečih in svetih služabnikov za Njegovo Cerkev.«

Prizadevanje za pastoralno delovanje v služenju Božjemu ljudstvu
Poleg poti duhovnosti je po besedah svetega očeta ključnega pomena prizadevanje za pastoralno delovanje v služenju Božjemu ljudstvu, ki je vidno v sedanjosti ter v konkretnosti krajevne Cerkve: »Pastirji so poklicani biti "modri in zvesti služabniki", ki posnemajo Gospoda, si opašejo predpasnik služenja ter se sklonijo nad življenje svojih skupnosti, da bi razumeli njihovo zgodovino ter živeli radosti in bolečine, pričakovanja in upanja črede, ki jim je zaupana.«   

Pastoralna enost, vseh okrog škofa, bo ustvarila enost Cerkve
Papež Frančišek je nato spomnil, da morajo posvečeni služabniki gojiti tudi medsebojne bratske odnose ter sodelovati pri pastoralni poti škofije. Delni Cerkvi je potrebno vsak dan predano služiti, pričevati soglasnost ter enost, ki je živeta in raste v odnosu s škofom. Oporna točka za pastoralno pot lokalne skupnosti mora biti nujno škofijski pastoralni načrt, ki ima prednost pred programi združenj, gibanj in katerekoli posamezne skupine. »In ta pastoralna enost, vseh okrog škofa, bo ustvarila enost Cerkve. Zelo je žalostno, kadar vidimo, da ta enost ne obstaja, je navidezna. In tam prevladujejo govorice; govorice uničujejo Cerkev, uničujejo enost med duhovniki samimi ter med njimi in s škofom. Če vidim slabe stvari, molim, ali, kot brat, se pogovorim. Nisem "terorist", saj so govorice terorizem. Je tako, kot da bi vrgel bombo: uničim drugega in grem mirno naprej. Prosim vas, nič govoric, saj so molj, ki razjeda tkivo Cerkve, škofijske Cerkve, enosti med nami.«

Poslanstvo ni osebna izbira, ampak je izbira delne Cerkve
Sveti oče je ob koncu nagovora spomnil, da se predanost delni Cerkvi izraža v pozornosti na življenje celotne Cerkve. Služabniki postanemo zato, da bi služili lastni delni Cerkvi, v poslušnosti Svetemu Duhu in svojemu škofu ter v sodelovanju z drugimi duhovniki, vendar pa v zavedanju, da smo del vesoljne Cerkve, ki gre preko meja naših škofij in držav. Tisti, ki so posvečeni, so po papeževih besedah poklicani vzgajati k svetovljanskosti: ne k posvetnosti, ampak k svetovljanskosti, je ponovno poudaril sveti oče ter dodal: »Poslanstvo ni osebna izbira, posledica osebne velikodušnosti ali pastoralnih razočaranj, ampak je izbira delne Cerkve, ki oznanja evangelij vsem ljudstvom.

16/11/2017 16:32