Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Opoldanske molitve

Papež Frančišek: Ne strah pred Bogom, ampak zaupanje vanj, saj nas zelo ceni

Papež Frančišek vsako nedeljo in praznik nagovori z okna apostolske palače vernike na Trgu sv. Petra.

19/11/2017 12:21

TRG SV. PETRA (nedelja, 19. november 2017, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan! Na to predzadnjo nedeljo bogoslužnega leta nam evangelij prestavi priliko o talentih (prim. Mt 25,14-30).« S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski govor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra zatem, ko je v baziliki sv. Petra daroval sveto mašo na 1. svetovni dan revežev.

Prilika o talentih
Neki človek pred svojim potovanjem izroči svojim služabnikom talente, ki so bili v tistem času denar velike vrednosti. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in spet drugemu enega, vsakemu glede na njegove sposobnosti. Služabnik, ki je prejel pet talentov, je podjeten, saj je z njimi pridobil pet drugih. Na isti način se obnaša služabnik, ki je prejel dva, saj je pridobil druga dva. Nasprotno pa je služabnik, ki je prejel enega, skopal luknjo v zemljo in tja skril kovanec svojega gospodarja.

Potrebno je imeti zaupanje in ne strah
Ta služabnik sam razloži gospodarju ob njegovi vrnitvi razlog svojega dejanja, rekoč: »Gospodar, spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo« (vv. 24-25). Ta služabnik nima do svojega gospodarja zaupljivega odnosa, ampak se ga boji in to ga blokira. Strah nas vedno naredi nepremične in zaradi tega pogosto naredimo napačne izbire. Strah odvzame pogum za pobude, vodi nas v zatekanje gotovih in zagotovljenih rešitev in tako se konča pri tem, da se ne udejanji nič dobrega. Potrebno je imeti zaupanje in ne strah, da lahko hodimo in rastemo na poti življenja.

Kakšna je naša predstava o Bogu?
Iz te prilike razumemo, kako pomembno je imeti pravo predstavo o Bogu. Ne smemo si misliti, da je on zloben, trd in strog gospodar, ki nas hoče kaznovati. Če je v nas ta napačna podoba o Bogu, tedaj naše življenje ne bo moglo biti rodovitno, saj živimo v strahu in ta nas ne bo vodil k nečemu konstruktivnemu. Poklicani smo k premisleku, da bomo odkrili, kakšna je naša resnična predstava o Bogu. Že v Stari zavezi se je razodel kot »usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi« (2Mz 34,6). Jezus nam je vedno pokazal, da Bog ni strog in nestrpen gospodar, temveč oče, poln ljubezni, nežnosti in dobrote. Zaradi tega moramo imeti neizmerno zaupanje vanj.

Bog nas zelo ceni
Jezus nam je pokazal na različne načine Očetovo velikodušnost in skrb, tako s svojo besedo, s svojimi dejanji, s svojim sprejemanjem vseh, posebej grešnikov, majhnih ter revnih, na kar nas danes spominja tudi 1. svetovni dan revežev, prav tako pa tudi s svojim opominjanjem, ki kažena njegovo prizadevanje, da ne bi mi brezkoristno zapravili svojega življenja. To je tudi znak, da nas Bog zelo ceni. Zavedanje tega nam pomaga, da smo odgovorne osebe pri vsakem našem dejanju. Zato nas prilika o talentih kliče k osebni odgovornosti ter k zvestobi, ki postane tudi sposobnost, da se neprestano odpravimo po novih poteh in tako ne zakopljemo talent oziroma darove, ki nam jih je Bog podaril in za katere bo od nas zahteval obračun.

Naj Sveta Devica posreduje za nas, da bomo ostali zvesti Božji volji tako, da bomo s talenti, ki smo jih prejeli, obrodili sadove. Tako bomo koristni do drugih in nas bo poslednji dan Gospod sprejel in povabil vstopiti v njegovo veselje.

Po molitvi in blagoslovu
Sveti oče je spomnil na včerajšnjo beatifikacijo kapucina p. Francisa Solanusa Caseyja v Združenih državah Amerike. »Kot ponižen in zvest Kristusov učenec se je odlikoval po neutrudljivi službi revežem. Naj njegovo pričevanje pomaga duhovnikom, redovnikom ter laikom z veseljem živeti to povezavo med oznanjevanjem evangelija ter ljubeznijo do revežev.«

»O kako sem hotel privabiti z današnjim svetovnim dnem revežev, da bi se to tako v Rimu kot v škofijah po vsem svetu izrazilo s številnimi molitvenimi in podelitvenimi pobudami. Želim, da bodo revni v središču naših skupnosti, ne samo v takšnih trenutkih, ampak vedno, saj so oni srce evangelija in v njih srečamo Jezusa, ki nam govori in nas nagovarja preko njihovega trpljenja ter njihovih potreb.«

»Danes se hočem na poseben način spomniti ljudstev, ki preživljajo bolečo revščino zaradi vojne in spopadov. Zato ponovno užaloščen pozivam mednarodno skupnost, da si z vsemi možnimi močmi prizadeva za mir, še posebej na Bližnjem vzhodu. Prav posebej pa mislim na drago libanonsko ljudstvo ter prosim za stabilnost v državi, da bodo lahko še naprej 'sporočilo' spoštovanja in sobivanja za vse njihovo področje, kakor tudi za ves svet.«

»Molim tudi za ljudi posadke argentinske vojaške podmornice, za katero se je izgubila vsaka sled.«

»Danes je tudi Dan spomina na žrtve cest, ki so je uvedel OZN. Spodbujam javne inštitucije naj si prizadevajo za preventivo, opominjam pa voznike, naj bodo previdni in naj spoštujejo predpise, ki so prva oblika varovanja samega sebe in drugih.«

19/11/2017 12:21