Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Dokumenti

Papež pisal udeležencem simpozija o pastorali poklicanosti

Mladi čakajo na papeža v kolegiju Notre Dame College v Dhaki. - AP

03/12/2017 16:24

VATIKAN (nedelja, 3. december 2017, RV) – »Pozdravljam udeležence mednarodnega kongresa v organizaciji Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja o pastorali poklicanosti z naslovom: Pastorala poklicanosti in posvečeno življenje. Obzorja in upanja.« S temi besedami je papež Frančišek začel sporočilo, ki ga je poslal udeležencem kongresa, ki je od 1. do 3. decembra potekal v papeškem ateneju Regina Apostolorum v Rimu. Iz Slovenije so se kongresa udeležili: br. Janez Papa OFM, s. Urša Marinčič ŠS, p. Damjan Ristić DJ in s. Diana Novak OSU. Prvi trije so v pogovoru s p. Ivanom Hercegom DJ predstavili kongres o pastorali poklicanosti:
Intervju na Sound Cloud

Tri prepričanja o pastorali poklicanosti
Najprej je sveti oče predstavil tri prepričanja o pastorali poklicanosti. »Prvo je tole: govoriti o pastorali poklicanosti je trditi, da je vsako pastoralno delovanje Cerkve po svoji naravi usmerjeno v poklicno razločevanje, saj je njen osnovni namen pomagati verniku odkriti konkretno pot za uresničitev življenjskega projekta, h kateremu ga Bog kliče… To pomeni, da je potrebno utrditi predlog poklicanosti, tudi predlog poklicanosti v posvečeno življenje z zanesljivim naukom o Cerkvi (ekleziologijo) in primerno teologijo posvečenega življenja, ki bi predlagala ter primerno ovrednotila vse poklicanosti v Božjem ljudstvu.

Drugo prepričanje je, da mora pastorala poklicanosti imeti svoj bolj primeren 'humus' v mladinski pastorali. Mladinska pastorala in pastorala poklicanosti se morata držati za roko… To pomeni, da poklicna razsežnost mladinske pastorale ni nekaj, kar se predlaga samo na koncu celotnega procesa ali samo na  določeno poklicanost dovzetni skupini, ampak se mora predlagati skozi ves evangelizacijski in vzgojni proces vere mladostnikov in mladih.

Tretje prepričanje pa je, da mora imeti molitev zelo pomembno mesto v pastorali poklicanosti. Gospod to zelo jasno pravi: »Prosite torej gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev« (Mt 9,38)… Moliti za poklice najprej pomeni, moliti in delati za zvestobo svojega poklica; ustvarjati prostor, v katerem bo moč prisluhniti Gospodovemu klicu; odpraviti se na pot oznanjevanja 'evangelija klica', da bi spodbudili in prebudili poklice. Kdor resnično moli za poklice, s svojim delom neutrudno ustvarja kulturo poklicanosti.

Izzivi
Prvi izziv je zaupanje. Zaupanje v mlade in zaupanje v Gospoda… Večkrat mladi od nas pričakujejo jasno oznanilo evangelija poklicanosti, pogumen predlog, evangeljsko zahteven in istočasno globoko človeški. Naslednji izziv je jasnost. Potrebno je imeti pronicljiv pogled, a istočasno pogled vere na svet in še posebej na svet mladih. Nadaljnji izziv je prepričljivost… Mladi, kakor tudi naši sodobniki, ne verjamejo več toliko učiteljem, temveč hočejo videti Kristusove pričevalce.

Potrebne značilnosti pastorale poklicanosti
Če želimo, da se bo predlog poklicanosti hoditi za Kristusom, dotaknil src mladih in bodo ti čutili, da jih Kristus in hoja za njim (sequela Christi) lastna za posvečeno življenje privlači mora biti pastorala poklicanosti:
- Razločevalna na način, da se ogovori na vprašanja, ki si jih vsak mladi človek postavlja in se ponudi vsakemu posebej tisto, kar ga obilno poteši njegovo željo po iskanju. Ne smemo pozabiti, da Gospod kliče vsakega po imenu, z vso njegovo zgodovino, in od vsakega zahteva osebno in neprenosljivo pot, kot odgovor na poklicanost.
- Pripovedna. Mladi hočejo videti v konkretnem življenju posvečenega pripoved zgleda, za katerim hoditi, torej Jezusa Kristusa.
- Cerkvenostna. Predlog vere ali poklicanosti mladim mora biti v cerkvenostnem okvirju 2. Vatikanskega koncila, ki zahteva od mladih prizadevanje ter udeležbo pri življenju Cerkve kot udeležencev in ne kot gledalcev.
- Evangeljska in kot takšna zavzeta ter odgovorna. Predlog vere, kakor tudi predlog poklicanosti za posvečeno življenje, mora izhajati iz središča vsake pastorale, to je Jezusa Kristusa in to takšnega, kot je predstavljen v evangeliju.
- Spremljana. Za mladinsko pastoralo je nekaj povsem jasno in to je, da je potrebno mlade spremljati, hoditi z njimi, poslušati jih, izzivati, stresti jih, da bodo šli onkraj udobnosti, na katere so se navadili.
- Vztrajna. Z mladimi je potrebno biti vztrajen, sejati in potrpežljivo čakati, da bo seme začelo rasti in bo nekega dne obrodilo sad.
- Mladinska. Mladih ne smemo obravnavati, kot da ne bi bili takšni. Naša mladinska pastorala mora biti: dinamična, soudeležena, vesela, polna upanja, drzna, polna zaupanja.

Naj vam nihče ne ukrade veselja v hoji za Jezusom Kristusom in pogum, da ga predlagate drugim kot pot, resnico in življenje (Jn 14,6). Prekinimo z našimi strahovi! Prišel je čas, da bodo mladi imeli sanje in bodo ostareli prerokovali (prim. Joel 2,28). Vstanimo! Pojdimo na delo! Mladi čakajo na nas. Čas je, da se podamo na pot.

03/12/2017 16:24