Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Opoldanske molitve

Papež Frančišek: V pripravi na Božič je potrebno ponižati ošabnost, napuh in objestnost

Papež nagovori vsako nedeljo in praznik vernike na Trgu sv. Petra. - ANSA

10/12/2017 12:47

TRG SV. PETRA (nedelja, 10. december 2017, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan! Prejšnjo nedeljo smo začeli advent s povabilom k čuječnosti, danes na drugo nedeljo priprave na Božič pa nam bogoslužje nakaže pravo vsebino, saj je čas, da prepoznamo praznino, ki jo je potrebno v našem življenju napolniti, da zgladimo hrapavost ošabnosti ter naredimo prostor Jezusu, ki prihaja.« S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra in s tem uvedel v tematiko druge adventne nedelje.

Praznine našega obnašanja pred Bogom

Prerok Izaija se obrača na ljudstvo in mu naznanja konec izgnanstva v Babilonu ter vrnitev v Jeruzalem. Takole prerokuje: »Glas kliče: 'V puščavi pripravite pot Gospodu… Vsaka dolina naj se vzdigne'« (Iz 40,3). Doline, ki jih je potrebno vzdigniti, predstavljajo vse praznine našega obnašanja pred Bogom, vse naše grehe opustitve. Ena od praznin v našem življenju je lahko dejstvo, da ne molimo ali da premalo molimo. Advent je torej ugoden trenutek, da začnemo bolj intenzivno moliti in si rezerviramo za duhovno življenje pomemben prostor, ki mu pripada. Druga praznina je lahko pomanjkanje dejavne ljubezni do bližnjega, še predvsem do oseb, ki najbolj potrebujejo ne samo materialno, ampak tudi duhovno pomoč. Poklicani smo biti bolj pozorni za potrebe drugih, svojih najbližjih. Kakor Janez Krstnik bomo na ta način odprli v puščavi izsušenih src tolikih oseb poti upanja.

Ponižati ošabnost, napuh, objestnost
»Vsak hrib in grič naj se poniža«, (v. 4) nadalje spodbuja Izaija. Hribi in griči, ki jih je potrebno ponižati so ošabnost, napuh in objestnost. Kjer je ošabnost, napuh, objestnost, tja ne more vstopiti Gospod, saj je to srce polno ošabnosti, napuha in objestnosti. To moramo torej ponižati. Prevzeti si moramo drži krotkosti in ponižnosti, ne da bi karali, ampak s krotkostjo poslušali ter se pogovarjali, da se bomo tako pripravili na prihod Zveličarja, ki je krotak in iz srca ponižen (prim. Mt 11,29). Nadalje se od nas zahteva, da odstranimo vse ovire, ki jih postavljamo v našo povezanost z Gospodom: »Kar je vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj bodo ravnina. In razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videli ga bodo hkrati vsi ljudje« (Iz 40,4-5). Ta dejanja pa je potrebno izpolniti z veseljem, saj so namenjene pripravi na Jezusov prihod. Ko doma pričakujemo obisk drage nam osebe, vse skrbno in z veseljem pripravimo. Na enak način se hočemo pripraviti na Gospodov prihod. Vsak dan ga z vnemo pričakovati, da bomo, ko bo prišel, napolnjeni z njegovo milostjo.

Zveličar je sposoben preoblikovati naše življenje
Zveličar, ki ga čakamo, je sposoben s svojo milostjo, z močjo Svetega Duha, z močjo ljubezni preoblikovati naše življenje. Sveti Duh namreč izliva v naša srca Božjo ljubezen, ki je neusahljiv vir očiščevanja za novo in osvobojeno življenje. Devica Marija je v polnosti živela to resničnost, saj se je pustila voditi Svetemu Duhu, ki jo je preplavil s svojo močjo. Ona, ki je z vso popolnostjo svojega bivanja pripravila Kristusov prihod, naj nam pomaga posnemati njen zgled ter vodi naše korake proti Gospodu, ki prihaja.

Po molitvi in blagoslovu
Jedrsko razoroževanje

»Dragi bratje in sestre, danes bodo podelili Nobelovo nagrado za mir Mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja. To priznanje sovpada z dnevom Združenih narodov za človekove pravice ter tako poudarja močno povezanost med človekovimi pravicami ter jedrskim razoroževanjem. Kajti prizadevanje za zaščito dostojanstva vseh oseb, še na poseben način tistih naj slabotnejših in prikrajšanih, pomeni odločno delati za izgradnjo sveta brez jedrskega orožja. Bog nam podarja sposobnost za sodelovanje pri izgradnji našega skupnega doma, saj imamo svobodo, razum ter sposobnost upravljanja z tehnologijo, za naše omejevanje, v službi miru in resničnega razvoja.«

Vrh v Parizu
»Pojutrišnjem bo v Parizu vrh »Our Planet Summit«. Dve leti po sprejetju Pariškega sporazuma o podnebju želijo obnoviti prizadevanja za njegovo uresničenje ter utrditi skupno strategijo, s katero se boriti proti zaskrbljujočemu pojavu klimatskih sprememb. Želim, da bi ta vrh, kakor tudi druge podobne pobude, spodbudil zavedanje o potrebnosti sprejetja resnično učinkovitih odločitev v boju proti klimatskim spremembam in istočasno v boju proti revščini ter spodbujanja celostnega človekovega razvoja.«

»V tem istem kontekstu želim izraziti svojo bližino prebivalcem Indije, ki jih je prizadel ciklon Okhi, še posebej družinam številnih pogrešanih ribičev; prav tako pa tudi zaradi poplav hudo preizkušenim prebivalcem Albanije.«

10/12/2017 12:47