Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Duhovne misli \ Misli cerkvenih očetov

Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. za 3. adventno nedeljo

Jezus o Janezu Krstniku: On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči' (Jn 5,35). - RV

16/12/2017 10:09

Iz 61,1-2.10-11
Duh Gospoda Boga je nad menoj,
ker me je Gospod mazilil.
Poslal me je, da oznanim veselo vest ubogim,
da obvežem strte v srcu,
da okličem jetnikom prostost,
zapornikom osvoboditev,
da oznanim leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse, ki žalujejo,
Silno se veselim v Gospodu,
moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja,
me ovil z ogrinjalom pravičnosti,
kakor ženina, ki si namešča venec,
kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Kakor zemlja daje rast svojim rastlinam,
kakor vrt daje kliti svojemu semenu,
tako bo storil Gospod Bog, da bo rastla pravičnost
in hvala pred vsemi narodi.

1Tes 5, 16-24
Zmeraj se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite.

Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.

Jn 1,6-8.19-28
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.

To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Kristus.«

In vprašali so ga: »Kaj torej? Si mar Elija?«  Rekel je: »Nisem.« »Ali si prerok?« Odgovoril je: »Ne.« Rekli so mu torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je:
Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
Zravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaija.« Odposlanci pa so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril in rekel: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandalih.« To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.

Razlaga cerkvenih očetov
Sv. Ciril Aleksandrijski pravi glede na trditev iz Janezovega prologa o Janezu Krstniku: 'Ni bil on luč', »da bi se lahko upravičeno imenoval luč, saj je o njem in o svetih rekel naš Zveličar: 'Vi ste luč sveta' (Mt 5,14) in še posebej za Janeza: 'Pripravil bom svetilko svojemu maziljencu' (Ps 132, 17) ter še: ' On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči' (Jn 5,35), a je kljub temu on luč prejel v dar, prejel jo je od Luči. Svetilka nima od sebe luči, kakor tudi svetniki nimajo sposobnosti, da razsvetljujejo, ampak kot odsev luči resnice, so postali prinašalci za svet.« Origen pa takole razpravlja o vprašanju odposlancev farizejev: »Kaj torej? Si mar Elija?« in Janezovem odgovoru: »Nisem«: »Saj vsakdo, ki pozna Jezusove besede: 'On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti' (Mt 11,14), se vpraša, zakaj je Janez odgovoril, da ni Elija. In kako naj torej razumemo tisti odlomek: ' In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo' (Lk 1,17)?« Origen pri tem pride do zaključka, da je treba razlikovati med tem, kar je v Janezu od njega in kaj je od Boga. Kot je zapisal sv. Pavel v drugem pismu Korinčanom: 'Duhovi prerokov se prerokom podrejajo', torej ni čudno, da je bil Janez, ki je  z duhom in močjo Elija obrnil srca očetov k otrokom, imenovan Elija, ki mora priti.

Misli Benedikta XVI.
Tretjo adventno nedeljo imenujemo tudi 'Domenica gaudete' 'veselite se', saj uvodni spev v sveto mašo povzame stavek apostola Pavla, ki ga je zapisal v pismu Filipljanom: 'Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se'  in takoj zatem poda vzrok: 'Gospod je blizu' (Flp 4,4-5). Poglejte to je razlog veselja. Toda kaj vendar pomeni, da je 'Gospod blizu'? V kakšnem smislu moramo razumeti to Božjo bližino? Cerkev je, razsvetljena od Svetega Duha, vedno bolj razumela, da pri Božji bližini ne gre za vprašanje kraja in časa, temveč ljubezni, saj ljubezen zbližuje. Bližajoči se božič nas bo spomnil na to temeljno resnico vere, ko bomo pred jaslicami okušali krščansko veselje ter zrli v novorojenem Jezusu obličje Boga, ki je iz ljubezni postal naš bližnji.

Današnji evangelij nam predstavi Janeza Krstnika, katerega vse življenje je bilo osredotočeno na Kristusa. Janez Krstnik je bil namreč predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno Besedo. S tem bi se izpolnile napovedi prerokov od katerih je bil on največji, saj je bil poklican, da pripravi pot pred Kristusom. Glas o preroku, ki je krščeval, je narastel do te mere, da so se mnogi spraševali, če ni morda on Kristus. Toda on je to odločno zavračal: 'Jaz nisem Kristus (Jn 1,20).

16/12/2017 10:09