Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Duhovne misli \ Misli cerkvenih očetov

Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. za praznik Gospodovega razglašenja

Kromacij Oglejski: »Nebo je naznanjalo prihod Edinega Boga, ki je pred Modrimi v v jaslicah.« - RV

05/01/2018 10:00

Iz 60,1-6
Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč
in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.
Kajti glej, tema pokriva zemljo
in ljudstva mrak,
nad teboj pa vzhaja Gospod
in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči,
kralji k siju tvoje zarje.
Povzdigni oči naokrog in poglej,
vsi se zbirajo, prihajajo k tebi.
Tvoji sinovi prihajajo od daleč,
tvoje hčere peljejo pod roko.
Tedaj boš videla in žarela,
srce ti bo drhtelo in se širilo,
kajti bogastvo morja se bo obrnilo k tebi,
zakladi narodov bodo prišli k tebi.
Množica velblodov te bo zagrnila,
dromedarji iz Midjána in Efe,
prišli bodo vsi iz Sabe.
Zlata in kadila bodo prinesli,
Gospodovo hvalo bodo oznanjali.

Ef 3,2-6
Mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je bila po razodetju razkrita skrivnost. Če tisto berete, lahko doumete, kako razumevam Kristusovo skrivnost. Ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v Duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju,

Mt 2,1-12
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda na Vzhodu in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva in jih spraševal, kje naj bi bil Kristus rojen. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji; kajti takôle je pisano po preroku:
'In ti, Betlehem, dežela Judova,
nikakor nisi najmanjši med Judovimi vodilnimi mesti;
iz tebe bo namreč prišel voditelj,
ki bo pasel moje ljudstvo Izraela'.

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, v katerem se je zvezda prikazala. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite po detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Ko so slišali kralja, so odšli. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Nato so odprli svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v spanju opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Misli cerkvenih očetov
Origen pravi: »Krščansko razsvetljenje je za razliko od grške filozofije obdarjeno z ognjem božanskega Duha.« Psevdo Metodij iz Olimpa trdi: »Kristus je luč, ki razsvetljuje Jeruzalem.« Sv. Janez Damaščan: »Mati Sion je poklicana veseliti se vstajenja Kristusa svojega sina.« Teodoret iz Cira razlaga: »Zgodovinska uresničitev prerokb Stare Zaveze ni nič drugega kot osnutek dokončne in končne slike, kar je Nova zaveza.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »Gospodova slava se je dvignila nad zemljo, kajti On je z nami podelil svojo slavo kot odličnost tako, da je naša narava soudeležena pri njegovi.« Metodij iz Olimpa nadaljuje: »Notranja lepota Cerkve se ujema z delom javnega Božjega poveličanja.« Sv. Ambrož pravi: »Ta slava je neizmerno bolj sijajna kot slava katerega koli zemeljskega kralja.« Sv. Efrem Sirski pojasnjuje: »Prihajati skupaj se na naša na judovsko diasporo, ki je verjela evangeliju, oznanjenem po apostolih.« Teodoret iz Cira razmišlja: »To bil lahko razumeli kot napoved romanja poganov k svetim krajem, da bodo darovali Bogu všečno hvalno daritev.«

Sveti Janez Krizostom pravi: »Betlehemska zvezda ni običajna zvezda, ker nobena druga zvezda nima moči, da bi vodila, saj se ni omejila na preprosto zvezdno premikanje, temveč je kazala pot.« Neznani pisec ob tem dodaja: »Zvezda se je postavila na čelo Modrim in s tem pokazala večno spoštovanje, ki ga imajo kozmične prvine do Kristusa.« Kromacij Oglejski pa pravi: »Božji Sin, ki je Bog vesoljstva, je v mesu prevzel človeško naravo. Nebo je naznanjalo prihod Edinega Boga, ki je pred Modrimi v v jaslicah.« Neznani pisec nadalje razlaga: »Potem ko so Modri doumeli, da je ta otrok kralj, so mu darovali dragoceno zlato, dišeče kadilo in miro«, in nadaljuje: »Nemogoče bi bilo, da bi se Modri, potem ko so odšli od Heroda in našli Kristusa, vrnili k njemu. Domov so se vrnili po drugi poti.« Sveti Leon Veliki pa trdi: »Abrahamu je bilo nekdaj obljubljeno brezštevilno potomstvo, ki ne bo rojeno po mesu, temveč po rodovitnosti vere. Vstopi, vstopi v družino očakov velika množica ljudstev... Vsa ljudstva naj častijo Stvarnika vesolja in Bog naj ne bo znan samo v Judeji, temveč po vsem svetu.«

Misli Benedikta XVI.
Na praznik Gospodovega razglašenja Cerkev nadaljuje z zrenjem in obhajanjem skrivnosti rojstva našega zveličarja Jezusa, saj nas vabi, da razmišljamo o Modrih, njihovi poti iskanja Mesije (prim. Mt 2,1-12) ter ob tem molimo. V evangeliju je zapisano, da so Modri, potem ko so z Vzhoda prišli v Jeruzalem spraševali: »Kje je judovski kralj, ki se je rodil? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda na Vzhodu in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). Kdo so torej bili Modri in kaj je ta zvezda? Verjetno so bili modreci, ki so proučevali nebo, vendar ne za to, da bi iz zvezd razbirali prihodnost in s tem morda kaj zaslužili. Bili so iskalci nečesa, kar je več, iskalci resnične luči, ki je zmožna pokazati pravo življenjsko pot. Bili so prepričani, da obstaja v stvarstvu nekaj, kar bi mu lahko rekli Božji 'podpis', torej podpis, ki ga človek lahko in mora poskušati najti in razbrati. Trudili so se prebrati Božji podpis v stvarstvu. Vedeli so, da »nebesa pripovedujejo o Božji slavi« (Ps 19,2) ter bili prepričani, da lahko Boga zaslutimo v stvarstvu. Če bomo tudi mi imeli takšen pogled, bomo videli, da On, ki je ustvaril svet, On, ki se je rodil v betlehemski votlini ter On, ki še vedno biva med nami po sveti evharistiji, je isti živi Bog, ki nas nagovarja, nas ljubi ter nas želi pripeljati v večno življenje.

05/01/2018 10:00