Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Srečanja in dogodki

Pri papežu zaposleni pri Italijanskih poštah: Ohraniti stil poslušanja, razpoložljivosti in spoštovanja

Papež Frančišek med srečanjem z vodstvom in osebjem Italijanskih pošt

10/02/2018 12:32

VATIKAN (sobota, 10. februar 2018, RV) – S papežem Frančiškom so se danes srečali zaposleni pri Italijanskih poštah. Izpostavil je pomen središčne vloge osebe in ne profita. Spodbudil je k ohranjanju stila poslušanja, razpoložljivosti in spoštovanja v odnosu do strank in tudi med sodelavci. Z odobravanjem je dejal, da je Italijanskim poštam uspelo sprejeti poslovno strategijo, ki je ostala zvesta njihovemu izvornemu poslanstvu, da so namreč v službi državljanov.

Pogled v prihodnost
Italijanske pošte so neločljivo povezane z življenjem in zgodovino Italije, je dejal papež. Na nek način so prispevale k ohranjanju enotnosti države, s tem ko so pomagale ohranjati stik med družinami in oddaljenimi kraji. Dobro vemo, kako je komunikacija pomembna za našo družbo in kako različnim regijam uspeva opraviti skupno pot samo s stalno izmenjavo informacij in dobrin. To neposredno vpliva tudi na ekonomski razvoj države, ki potrebuje učinkovite in kvalitetne storitve.

Izpostavil je, da so se Italijanske pošte na tej poti spremljanja italijanskega naroda morale znati spremeniti in prilagoditi času. V zadnjih desetletjih so se spremenili skoraj vsi vidiki osebnega in družbenega življenja, vključno s komunikacijskimi sredstvi in transportom. Velik pospešek tehnologije, ki je vedno bolj razvita, povsod navzoča in neredko vsiljiva, je spremenil miselnost in življenjske stile, ustvaril nove potrebe in zahteve po vedno večji učinkovitosti. Italijanske pošte so k tem epohalnim izzivom pristopile z daljnosežnostjo, predrugačile storitve in sprejele strategijo vlaganja, ki gleda v prihodnost, z uporabo novih tehnologij in s stalnim prizadevanjem za raziskovanje in izboljšavo.

Ta pogled v prihodnost, s sprejetjem novih transportnih sredstev in drugih programskih odločitev, je upošteval tudi varovanje naravnega okolja. Kot je pripomnil Frančišek, ne more biti pravega razvoja, če ta zanemarja zmožnost narave, da se obnavlja, ali če je ne razume kot našega skupnega doma, ampak zgolj kot skladišče, polno virov, ki jih je treba potrošiti.

V središču je oseba
A po papeževih besedah je pri prestrukturiranju in prenovi najpomembnejše, da so Italijanske pošte sprejele poslovno strategijo, ki je zvesta njihovemu izvornemu poslanstvu, da so namreč v službi državljanov. »Kljub upoštevanju logike trga, Italijanske pošte niso v središče postavile profita, ampak osebe, s tem pa izpostavile, da bi vse ponujene storitve ostale brez svoje vrednosti, če bi jih uživali samo nekateri in ne bi odgovarjale na konkretne zahteve uporabnikov. To je še toliko bolj pomembno v našem ekonomskem in družbenem kontekstu, ki je tako pogosto usmerjen na zaslužek, namenjen samemu sebi, pri tem pa pozablja, da je pravo bogastvo v osebah in jih zato pogosto obravnava kot številke brez obraza: kdor ima visoko številko, je upoštevan in spoštovan, medtem kdor je opredeljen kot ničla, se ga odvrže.«

Stil poslušanja, razpoložljivosti in spoštovanja
»Pred to dramo, ki je posledica egoizma in duhovne kratkovidnosti, ste poklicani sprejeti nasprotno logiko, ki v središče postavlja potrebe ljudi in skrb zanje,« je papež dejal zbranim in vse, ki so vsak dan v odnosu z ljudmi in poskušajo odgovoriti na njihove potrebe, pozval, naj ohranjajo držo razpoložljivosti in dobrohotnosti do vseh, ki se nanje obračajo.

Ko se gre k okencu ali v pisarno, je pomembno srečati osebe, ki svoje delo opravljajo dobro in ne dajejo občutka, da si jim v breme. Po drugi strani pa morajo tudi stranke biti pozorne, da niso prezahtevne in se ne pritožujejo ter tako na zaposlene stresejo svoje frustracije. »Kako je težko, a kako je prav tako pomembno, da se v mnogih vsakodnevnih odnosih med kolegi in z državljani ohrani stil poslušanja, razpoložljivosti in spoštovanja,« je dejal papež. Da bi nam to uspelo, je nujno, da vsak dan urimo sami sebe, se vzgajamo za delovanje z usmiljenjem tudi v malih dejanjih in mislih. Kdor na ta način ravna, postane nalezljiv, in mir, ki ga seje, bo rodil sadove.

Spoštovanje pravic zaposlenih spodbuja dobiček
Skrb za osebo, kar je pri Italijanskih poštah bilo vedno vodilo, se ne kaže samo kot pozornost do strank, ampak tudi do samih zaposlenih, ki kot prvi namenjajo podjetju svojo energijo in kompetence. »Kako pogosto svet dela zanemarja ali pa se pretvarja, da ne vidi posebnih potreb mater in družin, ki jih je treba varovati in podpirati za vsako ceno! Italijanske pošte pa so, nasprotno, vedno znale ohranjati posebno skrb za delavke in družine ter tako biti znamenje za vsako delovno okolje; tako so pokazale, da spoštovanje do zaposlenega in njegovih pravic ni v nasprotju z zaslužkom in učinkovitostjo, ampak ju spodbuja,« je zatrdil papež.

Spodbudil je, naj pri težavnem ohranjanju ravnovesja med omejevanjem stroškov in konkurenčnostjo vedno poskrbijo, da pozornost do obračuna ne bo šla na škodo kvalitete dela in ne bo ogrožala načela univerzalnosti pri nudenju storitev, ki se je ustvarila skozi kapilarno navzočnost posameznih poštnih uradov po vsej Italiji. Bližino osebam je treba vzdrževati z vsemi potrebnimi silami, da bi se tako vsem, predvsem najšibkejšim, zagotovilo oporno točko v njihovih potrebah in tudi zaščito.

10/02/2018 12:32