Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ S papežem Frančiškom skozi minuli teden

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (5. – 10. marec 2018)

Papež Frančišek spoveduje med spokornim bogoslužjem, ki je v petek, 9. marca, potekalo v baziliki sv. Petra

11/03/2018 09:54

Spokorno bogoslužje: Pustiti se ljubiti
V petek je v vatikanski baziliki sv. Petra potekalo spokorno bogoslužje. Vodil ga je papež Frančišek, ki je najprej sam pristopil k spovedi, zatem pa se je pridružil ostalim spovednikom, ki so bili na razpolago vernikom za prejem zakramenta sprave. Med homilijo je povedal: »Božja ljubezen je takšna, da je iz nas naredila njegove otroke. In ko ga bomo lahko videli iz obličja v obličje, bomo še bolj odkrili veličino njegove ljubezni. Ne samo to. Božja ljubezen je vedno večja od tistega, kar si lahko predstavljamo, in se razprostira celo onkraj kakršnega koli greha, ki ga naša zavest lahko graja. To je ljubezen, ki ne pozna ovir in je brez meja. Nima tistih preprek, ki jih mi običajno postavljamo pred osebo zaradi strahu, da bi nas prikrajšala za našo svobodo … Kako težko se je pustiti zares ljubiti! Vedno bi hoteli, da nek del nas ne bi bil vezan na hvaležnost, medtem ko smo v resnici dolžniki za vse, kajti Bog je prvi in nas popolnoma rešuje z ljubeznijo. Prosimo sedaj Gospoda za milost, naj nam da spoznati veličino svoje ljubezni, ki izbriše vsak naš greh. Pustimo se očistiti ljubezni, da bi spoznali resnično ljubezen!«

Kateheza: Evharistična molitev
Papež Frančišek je pri katehezi med splošno avdienco v sredo govoril o evharistični molitvi, ki med sveto mašo sledi pripravi kruha in vina na oltarju. Evharistična molitev predstavlja osrednji trenutek maše. Ustreza Jezusovim dejanjem. Ko je Jezus bil z apostoli ob mizi pri zadnji večerji, se je zahvalil za kruh in za kelih z vinom (prim Mt 26,27; Mr 14,23; Lk, 22,17.19; 1 Kor 11,24). Njegova zahvala se podoživi pri vsaki naši evharistiji ter nas pridruži njegovemu zveličavnemu darovanju. Cerkev s to slovesno molitvijo pove, kaj opravlja pri obhajanju evharistije, in razlog, zakaj jo obhaja, oziroma vstopi v občestvo s Kristusom, ki je zares navzoč v posvečenima kruhu in vinu. Potem ko je duhovnik povabil ljudstvo, naj dvigne svoja srca h Gospodu in se mu zahvali, na glas in v imenu vseh navzočih izgovori molitev ter se obrne na Očeta po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Smisel te molitve je, da se ves zbor vernikov združi s Kristusom v poveličevanju velikih Božjih del in v obhajanju daritve. V resnici sta Kristusova daritev in evharistična daritev ena sama daritev (prim KKC 1367).

Pri papežu Mednarodna katoliška komisija za migracijo
»Osvoboditev nesrečnih, zatiranih in preganjanih je tako danes kot včeraj sestavni del poslanstva, ki ga je Bog zaupal Cerkvi,« je dejal papež med srečanjem s člani Mednarodne katoliške komisije za migracijo. »Za osvoboditev zatiranih, odvrženih in sužnjev današnjega časa je bistveno pospeševati odprt in iskren dialog z vladami; dialog, ki bo naredil zaklad iz živete izkušnje, iz trpljenja in iz hrepenenja ljudi, ter bo tako vsak pozvan k lastni odgovornosti. Procesi, ki jih je sprožila mednarodna skupnost za dosego svetovnega sporazuma o beguncih in sporazuma o varni, urejeni in regulirani migraciji, predstavljajo prednostni prostor za realizacijo tega dialoga.«

Papež rektorjem: Pričevati o svoji poklicanosti
Sveti oče se je prejšnji teden srečal z rektorji semenišč nemškega jezikovnega področja. Dejal jim je: »Dragi sobratje, mi ne moremo ustvariti poklicev. Lahko pa smo priče klica, ki ga je usmiljeni Bog namenil nam. Kliče nas, da izstopimo iz svojega 'jaza' ter se obrnemo na 'ti'. Ta 'ti' je konkretna pomoč osebi, ki potrebuje bližino ljudi in bližino Boga. In ravno na to želimo napraviti občutljive tudi mlade, ki se pripravljajo na duhovništvo.«

Spovedniki – najprej poslušati, potem odgovarjati
Udeležencem tečaja o foro interno, ki ga Apostolska penitenciarija vsako leto organizira za nove duhovnike, diakone in semeniščnike tik pred posvečenjem, je papež Frančišek spregovoril o poslušanju: »Dati odgovor, ne da bi prej prisluhnili vprašanjem mladih in ne da bi, kjer je potrebno, poskušali spodbuditi pristna vprašanja, je napačna drža. Spovednik je poklican biti človek poslušanja: človeško poslušanje spokornika in božje poslušanje Svetega Duha. Ko zares poslušamo brata v zakramentalnem pogovoru, poslušamo samega Jezusa, ubogega in ponižnega. Ko poslušamo Svetega Duha, se postavimo v pozorno pokorščino, postanemo poslušalci Besede in torej najbolj služimo našim mladim spokornikom, postavimo jih v stik s samim Jezusom.«

Papež sprejel člane združenja Fontane usmiljenja
»Vi veste: tam, v srečanju iz srca v srce z Gospodom, v poslušanju njegove besede, nam je dano, da se vsak dan prerodimo iz žive vode njegovega usmiljenja, ki izvira iz njegovega odprtega srca,« je papež dejal članom švicarskega združenja Fontane usmiljenja.

11/03/2018 09:54