Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Vatikan \ Dogodki

Zadnja postna pridiga p. Cantalamesse o krščanski čistosti

Papež Frančišek in člani rimske kurije so danes prisluhnili zadnji postni pridigi p. Cantalamesse - AP

23/03/2018 13:00

VATIKAN (petek, 23. marec 2018, RV) – Danes dopoldan je imel p. Raniero Cantalamessa še zadnjič v letošnjem postnem času pridigo za papeža Frančiška in člane rimske kurije. Tokrat je govoril o krščanski čistosti, razmišljal pa je ob naslednjem odlomku iz pisma Rimljanom: »Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in popivanju, ne v posteljah in razuzdanosti, ne v prepirljivosti in nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem.« (Rim 13,12-14)

Dela teme in orožje luči; meso in Duh
»Stvari, ki jih apostol v tem odlomku imenuje "dela teme", so iste, ki jih drugje opredeli kot "življenje po mesu" (prim. Rim 8,13; Gal 5,19); in stvari, ki jih imenuje "orožje luči", so iste, ki jih na drugem mestu označi z besedami "dela Duha" ali "sadovi Duha" (prim. Gal 5,22). Sv. Pavel vzpostavi tesno povezavo med čistostjo in svetostjo ter med čistostjo in Svetim Duhom. V Prvem pismu Tesaloničanom pravi: "Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo Boga. Naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata. Kajti vse to Gospod kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali. Saj nas vendar Bog ni poklical k nečistosti, marveč k svetosti. Kdor torej zametuje te zapovedi, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega Svetega Duha." (1 Tes 4,3-8)«
»Izrazi, ki jih uporablja sv. Pavel, nam torej povejo, da sta v odnosu do našega telesa in spolnosti možni dve nasprotni drži: sad Duha ter delo mesa; v prvem primeru gre za krepost, v drugem pa za grešno nagnjenje.«

Krščanski razlogi za čistost: Kristus, Sveti Duh, človekov poslednji cilj
Apostol na drugem mestu v Pismu Korinčanom predstavi krščanske razloge za čistost. Prvi je dejstvo, da telo »ni za nečistost, ampak za Gospoda« (1 Kor 6,13). Krščanska čistost, z drugimi besedami, ni toliko v vzpostavitvi prevlade razuma nad nagonom, ampak v vzpostavitvi Kristusove prevlade nad vso osebo, razumom in nagonom. Drugi krščanski razlog za čistost je po Pavlovih besedah dejstvo, da je naše telo tempelj Svetega Duha, ki je v nas: »Zlorabiti svoje telo torej pomeni oskruniti tempelj Svetega Duha.« Tretji razlog, o katerem spregovori Pavel, pa je eshatološki, to je nanašajoč se na človekov poslednji cilj: »Bog, ki je obudil Gospoda, bo obudil tudi nas.« (1 Kor 6,14) Naše telo je namenjeno za vstajenje.

Kdor ne zna reči "ne" samemu sebi, ne zna reči "da" bratom
»Čistost in ljubezen do bližnjega sta med seboj v istem razmerju kakor samoobvladovanje in podaritev za druge. Kako se lahko darujem, če se ne morem samoobvladati, ampak sem suženj svojih strasti? Delamo si utvare, če mislimo, da lahko združimo pristno služenje bratom, ki vedno zahteva žrtvovanje, nesebičnost, pozabljanje nase in velikodušnost ter neurejeno osebno življenje, ki teži le k zadovoljitvi svojih strasti. Tako se neizogibno instrumentalizira brate, kakor se počne s telesom. Kdor ne zna reči "ne" samemu sebi, ne zna reči "da" bratom.«

Da bi pred očmi sveta ponovno odsevali lepoto krščanskega življenja
Že od samega začetka je Cerkev uspela preoblikovati tedanji poganski svet z dvema poglavitnima sredstvoma: z oznanjevanjem Besede in s pričevanjem življenja kristjanov. Bratska ljubezen ter čistost v načinu življenja sta bila glavna razloga, zaradi katerih so bili pogani osupli in so se začeli spreobračati. Ob tem je papeški pridigar spomnil na to, da moramo tudi danes odkriti in predati to, kar Bog želi od nas. »Bog nas kliče k istemu podvigu, h kateremu je poklical naše prve brate v veri: upreti se temu potoku pogube. Kliče nas, da bi pred očmi sveta ponovno odsevali lepoto krščanskega življenja. Kliče nas, naj se borimo za čistost. Naj se borimo vztrajno in ponižno; ni nujno, da smo vsi in takoj popolni.«

Sveti Duh nas kliče pričevati svetu prvotno nedolžnost bitij in stvari
»Danes nas Sveti Duh kliče pričevati svetu prvotno nedolžnost bitij in stvari. Ne nedolžnosti stvarstva, ki je ni več, ampak nedolžnosti odrešenja, ki nam jo je ponovno podaril Kristus in ki nam je podarjena v zakramentih ter v Božji besedi. Sv. Pavel je ta načrt predstavil v pismu Filipljanom: "Da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. Držite se besede življenja." (Flp 2,15-16) To je tisto, kar apostol imenuje z besedami "nadenimo si orožje luči".«

Začeti moramo z ozdravljanjem korenine, ki je "srce"
»Začeti moramo z ozdravljanjem korenine, ki je "srce", od tam namreč izvira vse tisto, kar omadežuje človekovo življenje. Jezus je rekel "Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali". (Mt 5,8) Ti bodo resnično videli, z novimi očmi bodo gledali svet in Boga, s čistimi očmi, ki znajo prepoznati to, kar je lepo in kar je grdo, to, kar je resnica in kar je laž, kar je življenje in kar je smrt. Skratka, z očmi, ki so kakor Jezusove. Z očmi, ki so kakor Marijine. Čistost torej ni več v tem, da rečemo "ne" bitjem, ampak v tem, da jim rečemo "da"; v kolikor so Božja bitja, ki so bila in ostanejo "zelo dobra". Da pa bi mogli reči ta "da", je potrebno iti preko križa.«

 

23/03/2018 13:00