Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ Opoldanske molitve

Sveti oče med Urbi et Orbi: Kristusovo vstajenje je resnično upanje za svet, saj ne zavaja

Papež Frančišek z osrednje lože bazilike sv. Petra na božič in veliko noč naznani skrivnost učlovečenja in vstajenja ter podeli blagoslov Urbi et Orbi. - AP

01/04/2018 12:20

TRG SV. PETRA (nedelja, 1. april 2018, RV) – »Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč! Jezus je vstal od mrtvih. Kristus je vstal.« S tem voščilom in naznanilom je papež Frančišek začel velikonočno oznanilo in blagoslov Urbi et Orbi (Mestu in svetu) z osrednje lože bazilike sv. Petra potem, ko je na Trgu sv. Petra daroval praznično sveto mašo. »V Cerkvi po vsem svetu skupaj s spevom »aleluja« odmeva to oznanilo: Jezus je Gospod, Oče ga je obudil in On je za vselej živ med nami. Aleluja!«

Podoba pšeničnega zrna
»Jezus sam je vnaprej oznanil svojo smrt in vstajenje s podobo pšeničnega zrna. Rekel je: »Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). Glejte, prav to se je zgodilo: Jezus, pšenično zrno, ki ga je Bog vsejal v brazde zemlje, je umrl; ker ga je ubil greh sveta, je ostal dva dni v grobu; toda v tej njegovi smrti je bila vsebovana vsa moč Božje ljubezni, ki se je sprostila in se razodela tretji dan, tisti dan, ki ga danes praznujemo: na veliko noč Kristusa Gospoda.

Kristusovo vstajenje je upanje za svet
Mi kristjani verujemo in vemo, da je Kristusovo vstajenje resnično upanje za svet, ki ne zavaja. Je moč pšeničnega zrna, moč ljubezni, ki se spusti in se daje do konca in ki resnično prenavlja svet. Ta moč rodi sad tudi danes v brazdah naše zgodovine, ki je zaznamovana s toliko krivicami in nasiljem. Rodi sadove upanja in dostojanstva, kjer sta beda in izključevanje, kjer je lakota in kjer manjka dela, sredi beguncev in ubežnikov – ki jih sedanja kultura izločanja tolikokrat zavrača – med žrtvami trgovine z mamili, trgovanja z ljudmi in raznega sodobnega suženjstva.

Prosimo za sadove miru
Mi pa danes prosimo za sadove miru za ves svet, začenši z ljubljeno trpečo Sirijo, katere prebivalstvo je izčrpano od vojne, ki ji ni videti konca. Naj na to veliko noč Kristusova luč razsvetli vest vseh odgovornih politikov in vojakov, da bodo takoj zaključili pobijanje, ki poteka, spoštovali humanitarno pravo in poskrbeli za lažji dostop vseh do pomoči, ki jo ti naši bratje in sestre tako nujno potrebujejo, istočasno pa zagotovili ustrezne pogoje za vrnitev tistih, ki so bili pregnani.

Kličemo po sadovih sprave
Kličemo po sadovih sprave za Sveto deželo, ki so jo tudi v teh dneh ranili odkriti spori, ki ne prizanašajo neoboroženim, za Jemen in za ves Bližnji vzhod, da bi dialog in vzajemno spoštovanje premagala razdelitve in nasilje. Naj bodo naši bratje v Kristusu, ki so neredko podvrženi nasilju in preganjanju, svetle priče Vstalega in zmage dobrega nad zlom.

Molimo za sadove upanja
Molimo za sadove upanja na ta dan za vse, ki hrepenijo po bolj dostojanstvenem življenju, zlasti v tistih delih afriške celine, ki so jo prizadeli lakota, krajevni spori in terorizem. Mir Vstalega naj zaceli rane v Južnem Sudanu: naj odpre srca za dialog in vzajemno razumevanje. Ne pozabimo na žrtve v tem sporu, zlasti na otroke! Naj ne zmanjka solidarnosti za mnogo ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svoje dežele in so prikrajšani za potrebni življenjski minimum.

Molimo za sadove dialoga
Molimo za sadove dialoga na korejskem polotoku, da bi pogovori, ki so v teku, pospešili sozvočje in pomiritev v regiji. Tisti, ki so neposredno odgovorni, naj delujejo z modrostjo in razločevanjem, da bodo pospeševali, kar je v prid korejskemu ljudstvu, in gradili odnose zaupanja znotraj mednarodne skupnosti.

Prosimo za sadove miru v Ukrajini
Prosimo za sadove miru v Ukrajini, da bi se okrepili koraki v korist sloge in bodo olajšane humanitarne pobude, ki jih potrebuje tamkajšnje prebivalstvo.

Prosimo za sadove tolažbe za venezuelsko ljudstvo
Prosimo za sadove tolažbe za venezuelsko ljudstvo, ki – kakor so napisali njegovi pastirji – v svoji lastni državi živi v nekakšni »tuji deželi«. O da bi moglo v moči vstajenja Gospoda Jezusa najti pravo miroljubno in človekoljubno pot do čimprejšnjega izhoda iz politične in humanitarne krize, ki ga stiska, in da bi tistim njegovim otrokom, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino, ne manjkalo sprejetosti in pomoči.

Za sadove novega življenja
Naj prinese vstali Kristus sadove novega življenja otrokom, ki zaradi vojn in lakote rastejo brez upanja, prikrajšani za izobrazbo in zdravstveno varstvo; in tudi starostnikom, ki jih je izločila kultura sebičnosti, ki odvrže tiste, ki niso »produktivni«.

Kličemo po sadovih modrosti
Kličemo po sadovih modrosti za tiste, ki imajo po vsem svetu politično odgovornost, da bi vedno spoštovali človeško dostojanstvo, se predano posvečali službi za skupno dobro in zagotavljali razvoj in varnost lastnim državljanom.

Velikonočno voščilo
Dragi bratje in sestre, tudi nam, prav tako kakor ženam, ki so pritekle h grobu, velja tale beseda: »Zakaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, vstal je!« (Lk 24,5-6). Smrt, osamljenost in strah niso več zadnja beseda. Obstaja beseda, ki gre onkraj in ki jo lahko izgovori samo Bog: to je beseda vstajenja (prim. Janez Pavel II., Besede ob koncu križevega pota, 18. aprila 2003). Z močjo Božje ljubezni »preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje, preganja sovraštvo, prinaša slogo in mir« (Hvalnica velikonočni sveči). Vsem blagoslovljeno veliko noč!«

Kardinal protodiakon je zatem oznanil podelitev odpustka:
»Sveti oče Frančišek podeljuje vsem vernikom, tukaj navzočim in tistim, ki prejemajo blagoslov po radiu, televiziji in novih komunikacijskih sredstvih, popolni odpustek v obliki, kakor jo določa Cerkev« (Nenavezanost na greh, tudi mali; zakramentalna spoved; prejem obhajila; molitev po namenu svetega očeta). »Prosimo Vsemogočnega Boga, naj dolgo ohrani papeža na krmilu Cerkve in nakloni mir in edinost Cerkvi po vsem svetu.«

Blagoslov Urbi et Orbi
Papež Frančišek: »Sveta apostola Peter in Pavel, v katerih moč in oblast zaupamo, naj posredujeta za nas pri Gospodu.«
Ljudstvo: »Amen.«
Papež Frančišek: »Po prošnjah in zaslugah blažene Marije vedno Device, blaženega Mihaela nadangela, blaženega Janeza Krstnika in svetih apostolov Petra in Pavla ter vseh svetnikov naj se vas usmili vsemogočni Bog; Jezus Kristus naj vam odpusti vse grehe in vas privede v večno življenje.«
Ljudstvo: »Amen.«
Papež Frančišek: »Odpustek, odvezo in odpuščanje vseh vaših grehov, čas za resnično in rodovitno pokoro, vedno spokorno srce in poboljšanje življenja, milost in tolažbo Svetega Duha in da bi do konca vztrajali v dobrih delih, naj vam podeli vsemogočni in usmiljeni Gospod.«
Ljudstvo: »Amen.«
Papež Frančišek: »Blagoslov vsemogočnega Boga, Oče+ta in Si+na in Svetega + Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.«
Ljudstvo: »Amen.«

Voščilo po sporočilu mestu in svetu
»Dragi bratje in sestre, ponovno voščim blagoslovljeno veliko noč vsem vam, ki prihajate iz Italije ter iz različnih držav, kakor tudi vsem, ki so povezani preko televizije, radija ter drugih sredstev obveščanja. Naj veselje in upanje vstalega Jezusa potolažita družine, posebej še ostarele, ki so dragoceni spomin družbe in mlade, ki predstavljajo prihodnost Cerkve in človeštva.

Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost na današnji dan velike noči, najpomembnejšega praznika naše vere, saj je praznik našega zveličanja, praznik ljubezni Boga do nas. Posebna zahvala velja za dar rož, ki tudi letos prihajajo z Nizozemske. Aplavz za Nizozemsko. V teh dneh velike noči oznanjajte z besedami in z življenje lepo novico, da je Jezus Vstali. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo in nasvidenje!«

01/04/2018 12:20