Beri članek Pojdi na menijsko vrstico

Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:

Papež Frančišek \ S papežem Frančiškom skozi minuli teden

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (2. – 7. april 2018)

Papež Frančišek med srečanjem z otroki in mladimi iz škofije Brescia

08/04/2018 09:00

Velikonočni ponedeljek: »Gospod je resnično vstal!«
»Gospod je resnično vstal,« je odmevalo velikonočno sporočilo, ki ga je papež Frančišek večkrat ponovil med opoldanskim nagovorom na velikonočni ponedeljek. »Današnji dan je prazničen in se ga običajno preživlja v družini. Je družinski dan. Potem ko smo obhajali veliko noč, opazimo potrebo, da ponovno pridemo skupaj s svojimi domači ali prijatelji ter praznujemo. Bratstvo je namreč sad velike noči Kristusa, ki je s svojo smrtjo in vstajenjem porazil greh, ki je ločeval človeka od Boga, človeka od samega sebe in človeka od njegovih bratov. Mi vemo, da greh vedno ločuje, vedno povzroča sovraštva, vedno ločuje. Jezus je podrl zid ločitve med ljudmi in je vzpostavil mir ter začel tkati mrežo novega bratstva. V današnjem času je zelo pomembno ponovno odkriti bratstvo, kot so ga živeli v prvih krščanskih skupnostih. Ponovno odkriti, kako dati prostor Jezusu, ki nikoli ne ločuje, ampak združuje. Ne more biti namreč resničnega občestva, prizadevanja za skupno dobro in družbene pravičnosti brez bratstva ter medsebojne podelitve. Brez bratske podelitve ne moremo uresničiti cerkvene ali civilne skupnosti, saj drugače obstaja samo skupek posameznikov, zbranih zaradi lastnih interesov. Bratstvo pa je milost, ki jo daje Jezus.«

Kateheza: Da bi postali evharistični ljudje
Papež Frančišek je med splošno avdienco sklenil cikel katehez o sveti maši. Govoril je o sklepnem obredu, ki je sestavljen iz duhovnikovega blagoslova in odslovitve ljudstva. »Ne smemo pozabiti, da evharistijo obhajamo, da bi se naučili postati evharistični moški in ženske,« je izpostavil papež. To pomeni pustiti, da Kristus deluje v naših dejanjih, da so njegove misli naše misli, njegova čustva naša čustva, njegove izbire naše izbire. To je krščanska svetost: delati, kakor je delal Kristus. Ko sv. Pavel govori o svoji podobnosti z Jezusom, pravi: »Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,19-20). Po papeževih besedah je ravno to krščansko pričevanje. Pavlova izkušnja razsvetljuje tudi nas: v takšni meri, v kakršni omrtvičimo svoj egoizem, torej pustimo umreti tistemu, kar se upira evangeliju in Jezusovi ljubezni, se v nas ustvarja večji prostor za moč njegovega Duha. »Kristjani so moški in ženske, ki si pustijo razširiti dušo z močjo Svetega Duha, potem ko so prejeli Kristusovo telo in kri. Pustite si razširiti dušo. Zahvalimo se Gospodu za pot ponovnega odkrivanja svete maše, ki smo jo opravili skupaj. Pustimo se z obnovljeno vero pritegniti k temu resničnemu srečanju z Jezusom, mrtvim in vstalim za nas, z našim sodobnikom. Naj bo naše življenje vedno cvetoče kakor velika noč, s cvetjem upanja, vere in dobrih del. Naj vedno najdemo moč v evharistiji, v združenosti z Jezusom.«

Ostali dogodki
Sveti oče se je prejšnji teden srečal z otroki in mladimi iz italijanske škofije Brescia, predstavniki francoskega Centra za študije o razvoju v Latinski Ameriki (Centre d’Étude du développement en Amérique latine – CEDAL) ter sprejel armenskega predsednika Serža Sargsyana in Karekina II., katolikosa vseh Armencev. Skupaj s Sargsyanom in Karekinom se je Frančišek udeležil tudi slovesnega odkritja z blagoslovom bronastega kipa sv. Gregorja iz Nareka, ki se sedaj nahaja v vatikanskih vrtovih.

Člani svetnega inštituta Prado
Papež Frančišek se je minuli teden srečal z duhovniki, redovnicami in posvečenimi laikinjami svetnega inštituta Prado in jih spodbudil k misijonarski gorečnosti: »Tudi naša doba pozna svoje revščine, stare in nove, materialne in duhovne. Okoli nas je veliko tistih, ki doživljajo trpljenje, rane, revščino in bridkosti vsake vrste. Pogosto so daleč od Cerkve in ne poznajo veselja in tolažbe, ki prihajata iz evangelija. Poslanstvo, ki ga je treba opraviti med njimi, je ogromno.«

Papež skupnosti Emanuel: Cerkev računa na vas
»Cerkev računa na vas, na vašo zvestobo Besedi, na vašo razpoložljivost za služenje in za pričevanje o življenju, ki ga je spremenil Sveti Duh!« je papež dejal članom skupnosti Emanuel. »Spodbujam vas, da moškim in ženskam našega časa, kamor koli vas pošlje Sveti Duh, pomagate odkriti usmiljenje Boga, ki nas je ljubil do točke, da se je naselil med nami. To usmiljenje Gospoda, ki je vedno blizu svojemu ljudstvu, mora biti ponujeno z novim navdušenjem preko prenovljene pastorale, da bi se lahko dotaknilo srca oseb in jih spodbudilo, da ponovno najdejo pot nazaj k Očetu. Da bi se tam, kjer je vaša skupnost navzoča, lahko razodelo Očetovo usmiljenje, predvsem do ubogih – v srcu ali v telesu, ko skrbite za njihove rane s tolažbo evangelija, solidarnostjo in pozornostjo.«

08/04/2018 09:00