Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:
Radio Vatikan

Domača stran / Vatikan / Dokumenti

Nova publikacija o posvečenem življenju: Novo vino v nove mehove


VATIKAN (ponedeljek, 30. januar 2017, RV) – Novo vino v nove mehove: tako se glasi naslov nove publikacije, ki je izšla pri Vatikanski založbi (LEV). Vsebuje premišljevanja plenarnega zasedanja Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, ki je potekalo med 25. in 29. novembrom 2014. Le-to je bilo osredotočeno na posvečeno življenje od drugega vatikanskega koncila dalje in na še vedno odprte izzive. Nanašalo se je predvsem na dva koncilska dokumenta: dogmatično konstitucijo o Cerkvi (Lumen gentium) in odlok o času primerni prenovi redovniškega življenja (Perfectae caritatis). Poleg tega publikacija vsebuje tudi smernice, ki so sadovi številnih srečanj tekom leta posvečenega življenja.

Nauk Cerkve je življenje posvečenih oseb od drugega vatikanskega koncila dalje redno spremljal. Tudi preko nadaljnjih dokumentov Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, ki so nudili pomenljive smernice in oporne točke, kot so na primer: navodilo Potissimum institutioni (1990); Bratsko življenje v skupnosti (1994); Znova začeti pri Kristusu (2002); Služba oblasti in pokorščina (2008); ter Identiteta in poslanstvo brata redovnika v Cerkvi (2015). Nova publikacija se torej umešča v kontekst evangeljskega razločevanja, ki si v luči Duha prizadeva prepoznavati Božji poziv, ki odmeva v določeni zgodovinski situaciji.