Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:
Radio Vatikan

Domača stran / Papež Frančišek / Srečanja in dogodki

Papež redu klerikov somaskov: Podati se k ranjenemu in odvrženemu človeštvu


VATIKAN (četrtek, 30. marec 2017, RV) – S papežem se je danes srečalo petdeset udeležencev generalnega kapitlja reda klerikov somaskov. Spodbudil jih je, naj se podajo k ranjenemu in odvrženemu človeštvu ter se z obnovljeno misijonarsko gorečnostjo posvetijo vzgoji mladih.

Prepeljimo se na drugo stran obale
Kapitelj poteka od 14. marca do 1. aprila na temo Prepeljimo se na drugo stran obale skupaj z našimi brati, s katerimi želimo živeti in umreti. Izhaja iz Jezusovih besed (glej Lk 8,22) ter spominja na pomemben trenutek v zgodovini reda. Leta 1921 je majhna skupina somaskov zapustila evropska tla in se podala na daljne obale ameriške celine. Po papeževih besedah je šlo za »odločilno misijonarsko odprtost«, ki je redu »dala nov zagon in prostrane apostolske poglede«. Somaski sedaj želijo zajemati iz povodov za takratno evangelizacijsko spodbudo, da bi jo danes uresničevali v Cerkvi in družbi, zvesti karizmi svojega ustanovitelja in upoštevajoč spremenjene družbene in kulturne pogoje.

Iti proti ranjenemu in odvrženemu človeštvu
Ideal, ki je gnal Hieronima Emilijanija, ustanovitelja somaskov, je bila reforma Cerkve preko del ljubezni. Njegov načrt je bil najprej reformirati sebe v zvestobi evangeliju, zatem pa krščansko skupnost in civilno družbo, ki ne moreta zanemarjati malih in odrinjenih, ampak jim morata pomagati ter pospeševati celostni človeški razvoj. »Tudi jaz vas spodbujam,« jim je dejal papež Frančišek, »da ostanete zvesti začetnemu navdihu in ''se podate ven'', da bi šli proti ranjenemu in odvrženemu človeštvu z izbirami, ki so evangeljsko učinkovite in skrivajo zmožnost gledati svet in človeštvo s Kristusovimi očmi.« Značilna poteza poklicanosti klerikov somaskov je predvsem »skrb za zadnje«, še posebej za sirote in zapuščene otroke. Pri tem sledijo vzgojni metodi svojega ustanovitelja, ki je zelo osredotočena na osebo, njeno dostojanstvo in razvoj njenih umskih in ročnih sposobnosti.

Ne bojte se opustiti starih struktur
Da bi se služenje evangeliju še bolj prilegalo konkretnim življenjskim situacijam ljudi, somaski pripravljajo nove načine za izvajanje svojega poslanstva. Pri tem izhajajo iz vsakdanje stvarnosti svojega reda ter se ukvarjajo s vprašanjem o njegovi mednarodni in medkulturni sestavi v povezavi s služenjem revnim in zadnjim. Papež Frančišek jih je pri tem spodbudil, naj so pozorni na različne oblike izključenosti na geografskih in bivanjskih periferijah: »Ko se lotevate spreminjanja struktur, se ne bojte ''opustiti starih mehov'' tam, kjer se to pokaže koristnejše za služenje, ki je bolj evangeljsko in bolj v skladu z izvorno karizmo. Strukture v nekaterih primerih dajejo lažno zaščito in zavirajo dinamizem dejavne ljubezni in služenja Božjemu kraljestvu. A v osnovi teh procesov je vedno radostna izkušnja srečanja s Kristusom in posvetitev Njemu; je radostna zahteva, da je Bog na prvem mestu in da se ničemur ne daje prednosti pred Njim in pred ''stvarmi'' Duha; je dar razodevanja njegovega usmiljenja in njegove nežnosti v bratskem življenju in v poslanstvu.«

Pri delu z otroki in mladoletniki sodelovati z laiki
V zvezi z delom z otroki in mladimi, ki se nahajajo v težkih razmerah, je papež predlagal, naj se povežejo z laiki somaski, da bi prizadevanje bilo trdnejše. »Človekove pravice, zaščita mladoletnikov, pravice otrok in najstnikov, zaščita pred otroškim delom, preventiva pred preprečevanjem izkoriščanja in trgovine z ljudmi – vse to so vprašanja, h katerim je treba pristopiti z osvobajajočo močjo evangelija in istočasno z ustreznimi operativnimi instrumenti in profesionalnimi kompetencami.«

Po zgledu ustanovitelja …
Papež je spomnil, da je sveti Hieronim Emilijani, Lutrov sodobnik, s trpljenjem živel razkosavanje katoliške enosti. V Cerkvi je gojil in širil reformo Cerkve z deli dejavne ljubezni, s pokorščino pastirjem, s kontemplacijo Kristusa Križanega in njegovega usmiljenja, s katehetskim učenjem, z zvestobo zakramentom, s čaščenjem evharistije, z ljubeznijo do Device Marije. »Njegov zgled in njegova priprošnja naj vas spodbujata,« jim je dejal, »da boste vse svoje moči posvetili oznanilu zveličanja v Kristusu, da bo lahko doseglo osebe in narode, v katerih ste navzoči, ter njihove tradicije. Na ta način napreduje inkulturacija, ki je nujni pogoj za ukoreninjenost Cerkve v svetu.« Sveti oče je posebej želel spodbuditi k vlaganju v formacijo katehistov, laikov animatorjev in klera. To je za krajevne Cerkve zelo dragocena služba, ki pa se mora odvijati v občestvu s pastirji ter v povezanosti z vso Cerkvijo in njenim živim izročilom.

Ekumenski dialog
Somaski se posvečajo tudi ekumenskemu dialogu. Pot proti polni enosti je dolga in zahteva potrpežljivo poslušanje tistega, kar Duh govori Cerkvi, danes pa še posebej cerkvenim skupnostim v Afriki in Aziji, kjer deluje red somaskov. Frančišek je pri tem izpostavil pomen morebitnega sodelovanja med vsemi krščenimi in prizadevanje za večjo zvestobo enemu Gospodu, kar je neposredno povezano z njihovim poslanstvom.

Z obnovljeno misijonarsko gorečnostjo nadaljevati pot
Med sklepnimi spodbudami je papež Frančišek izpostavil nadaljevanje dela, ki ga je začel sveti Hieronim Emilijani, zavetnik sirot in zapuščenih otrok. »Obnovljena misijonarska gorečnost naj vas spodbuja pri predanem služenju Božjemu kraljestvu preko vzgoje mladih, da bodo rasli trdni v veri, svobodni in odgovorni, pogumni pri pričevanju in velikodušni v služenju,« je dejal. Vse člane reda je še spodbudil, naj nadaljujejo svojo pot hoje za Kristusom in svoj apostolski dinamizem, ki je bogat z mnogimi deli in vedno odprt za nove izraze, v skladu s potrebami Cerkve in družbe v različnih časih in na različnih krajih.