Družbena omrežja:

RSS:

Radio Vatikan

Glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom

Drugi jeziki:
Radio Vatikan

Domača stran / Papež Frančišek / Srečanja in dogodki

Papež: Znanosti in tehnologije so za človeka in svet. In ne obratno


VATIKAN (ponedeljek, 10. april 2017, RV) – Sveti oče se je danes srečal s člani italijanskega Nacionalnega odbora za biovarnost, biotehnologije in življenjske znanosti, ki je bil ustanovljen pred 25. leti v okviru predsedstva Sveta ministrov. Teme in vprašanja, ki jih odbor obravnava, so po papeževem prepričanju zelo pomembni za današnjega človeka, tako na individualni kot odnosni in socialni ravni, začenši pri družini in vse do lokalnih in narodnih skupnosti.

Vrt obdelovati in tudi varovati
Papež je svoj govor začel s starozavezno trditvijo iz Geneze: »Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval« (1 Mz  2,15). Kultura, ki jo člani odbora predstavljajo na znanstvenem in tehnološkem področju, vsebuje idejo o »obdelovanju«, ki dobro izraža napetost pri spodbujanju rasti, cvetenja in dajanja sadu s pomočjo človeške sposobnosti. Pri tem pa ne moremo pozabiti, da nas svetopisemski stavek prav tako vabi, da »varujemo« vrt sveta. Kot je zapisano v okrožnici Laudato si': »Medtem ko 'obdelovati' pomeni orati ali prekopavati zemljo, pa 'varovati' pomeni ščititi, negovati, braniti, ohranjati, čuvati. To vsebuje razmerje odgovorne vzajemnosti med človekom in naravo« (št. 67). Naloga članov odbora torej ni samo to, da »pospešujejo skladen in celosten razvoj znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki se nanaša na biološke procese rastlinskega, živalskega in človeškega življenja. Od vas se tudi zahteva, da predvidevate in preprečujete negativne posledice, ki lahko povzročijo popačeno uporabo znanj in sposobnosti za manipulacijo z življenjem,« je zatrdil papež.

Načelo odgovornosti – temelj človekovega delovanja
Znanstvenik, kot tudi tehnolog, je poklican »znati« in »znati delati« z vedno večjo natančnostjo in ustvarjalnostjo na področju svojih kompetenc, obenem pa tudi sprejemati odgovorne odločitve v zvezi s koraki, ki jih je treba narediti, in prav tako v zvezi s tistimi, pred katerimi se je treba zaustaviti in kreniti po drugi poti. »Načelo odgovornosti je neobhodni temelj človekovega delovanja, ki mora za svoja dejanja in svoje opustitve odgovarjati pred sabo, pred drugimi in nazadnje pred Bogom.« Papež je nadaljeval, da še bolj kot znanosti, so tehnologije tiste, ki v človekove roke postavljajo ogromno in naraščajočo moč: »Velika nevarnost pa je, da se državljani, včasih pa tudi tisti, ki jih predstavljajo in jim vladajo, ne zavedajo v celoti resnosti izziv, ki se kažejo, kompleksnosti problemov, ki jih je treba rešiti, in nevarnosti, da se napačno uporabi moč, ki jo življenjske znanosti in tehnologije dajejo v naše roke.«

Harmonična sestava zahteva ponižnost
Papež je opozoril, da kadar prepletanje med tehnološko in ekonomsko močjo postane tesno, lahko interesi pogojujejo življenjske stile in družbene smernice proti smeri profita določenih industrijskih in trgovskih skupin, v škodo najrevnejšega prebivalstva in narodov. Ni lahko doseči harmonične sestave različnih znanstvenih, proizvodnih, etičnih, socialnih, ekonomskih in političnih zahtev, pri tem pa pospeševati trajnostni razvoj, ki spoštuje »skupen dom«. »Ta harmonična sestava zahteva ponižnost, pogum in odprtost za pristopanje k različnim stališčem z gotovostjo, da pričevanje znanstvenikov o resnici in skupnem dobrem prispeva k zorenju javne zavesti.«

Znanosti in tehnologije so ustvarjene za človeka in svet
Ob koncu govora je sveti oče še želel spomniti, da so »znanosti in tehnologije ustvarjene za človeka in svet, ne človek in svet za znanosti in tehnologije«. Služijo naj bolj dostojnemu in bolj zdravemu življenju vseh, v preteklosti in prihodnosti, naš skupen dom pa naj naredijo prijazen za bivanje in solidaren, bolj oskrbovan in varovan. Papež je odbor spodbudil, naj sproži in podpira procese o soglasjih med znanstveniki, tehnologi, podjetniki in predstavniki institucij, da bi se opredelile strategije za ozaveščanje javnega mnenja o vprašanjih, ki jih zastavlja razvoj življenjskih znanosti in biotehnologije.